Sjelevarme – En hjelpende hånd på veien.

Sjelevarme tar sikte på å være en hjelpende hånd på veien til å forstå deg selv og hvordan dine tanker, følelser og kropp påvirker hverandre. En holistisk forståelse av helse betyr en annerkjennelse av at mennesker er en helhet bestående av tanker, følelser, kropp og energi. Vi har tanker, men vi er mer enn våre tanker. Vi har følelser, men vi er mer enn våre følelser. Vi har en fysisk kropp, men vi er med enn bare denne kroppen. Vi er mer enn hver enkelt del alene og alt henger sammen.
Hvert menneske og hver historie er unik, og hva vi trenger er ulikt. Her fokuseres det på å finne den beste metoden for deg. Det kan være meditasjon, samtale, energiterapi, reiki eller kreativ terapi. Noen ganger trenger man hjelp til å lære lytte til det kroppen forsøker å fortelle deg. Det benyttes healing, meditasjon og intutiv forståelse. Her fokuseres det på å få en bedre kontakt og forståelse av seg selv, og et nytt perspektiv på helheten du utgjør. Alt for å få en bedre flyt i kropp & sjel.

Følg siden på Facebook  for å se arrangementer som tilbys. Velkommen til time i Bergen sentrum.

 

Recent Posts

More Posts