Dikt; Hjertes sang

Hjertets sang
av Maja Raaen Hisdal

I mitt indre, hjertets stemme roper høyt
det krever forandring, krever å bli hørt
så jeg bøyer meg ned og vender mitt øre
sier det skal snakke og jeg skal høre.

Hjertet ser med mistro på meg
Det har forsøkt så lenge å få kontakt
Men det bestemmer seg plutselig
og blir mykt og lett.

Sier kjærligheten er rett her
han står ved min side og lytter til meg
han hører min stemme og vil ledes min vei
Du vil tro på det gode, men det er et mørke her
og mørket må bort, det skal ikke være her

Hjertet de snakker om fordums tider
om hardere kår
det snakker om mennesker som var sinte
det snakker om tunge byrder og skarpe skår.

Tillitten ble brutt en gang
og det gjentok seg år etter år
Og angrepene var vanskelige å forstå
det var umulig å forstå de gamle sår.

Fortiden har skapt en hinne
mellom hjertet og verden som den er idag
hjertet ber deg om å lytte til nye mennesker
nye stemmer og den nye dag

Hjertet sier du lever ikke der lenger
du sitter fast i en gammel tid
og alt oksygen fra dagen slukes
intet nytt liv kommer til.

Varmen og kjærligheten finnes rundt deg
men den kommer aldri inn
med fortidens slør over øynene
så slipper ingen til.

Og en gang var det din beskyttelse
helt nødvendig for ditt liv
men nå har alt forandret seg
og hjertes behov må få komme til.

Det er hva mørket består av og det hindrer deg nå
Kjærligheten holdes ute
så hjertet ber deg lytte til livets nye vilkår
det ber deg se mot en helt ny vår.

Du har blitt et voksent menneske
og nye spir har kommet til
men de får ikke plantes i hjertet
for der kommer ikke sollyset til

Så hjertet ber deg bruke litt tid
på å føle følelsene der
som luftbobler må de stige opp
så du kan vite hva de er

For alle ser etter hva de kjenner i verden
og signaler sendes fra gamle sår
men den du var før de ble dannet
den naturen er der fremdeles, fra dine yngre år.

Så husk alt det gode i deg
Og alt godt som har vært siden den gang.
Lytt ikke til de som forsøker å trekke deg ned
det er i sitt eget indre de ikke finner fred.

Tro på at du kan løfte seg selv opp til nye høyder
tro på at hjertet kan veilede deg
når du bare lytter og forstår det gamle
så kan det begynne å leve og ta imot det som nærer deg.

Energy work

Energy work

Let me tell you about energy work! If you ever done this, you know how challenging it can be! So what is energy work? Well, if you see yourself, your body, your mind, your thoughts and feelings, as living, changing shifting energy, vibrating on a certain frequency, then energy work is making sure that this system functions on it`s optimal level, like a radio, you have to find the right position to get a clear sound through. If the system runs smoothly, it flows in a healthy body, with uplifting thoughts and solution oriented perspective, it`s like beautiful waves that can pass unhindered through your body, from top to toe, while a system that doesn`t work will have obstacles for those waves, things that have gotten stuck along the way, things the waves are trying to avoid, ignore, move around, maybe some waves have even stopped moving at all, and some may have completely cut the connection between the head and body, so the two parts have no idea what the other one is doing and all communication have stopped. This is where energy work is needed!

I have been working on my own energy for many years now, cultivating, releasing, cleaning up, untying knots, healing old patterns, just getting rid of all that old stuff that doesn`t serve me, all that I have been holding on to of others peoples stuff, all that I have adapted to, everything I ever changed about myself to fit in with my surroundings, every negative attitude I had about myself and the world. It is a lot of work, challenging, hard look in the mirror work. I mean years of conditioning, holding on to stuff that`s not even yours, maintaining attitudes that are unhealthy, world perspectives that are just not doing any good, there are so much to do once you open that door, but yes, there is also the freedom of looking at yourself and choosing which parts you want to consist of. Imagine that. You are free to raise yourself on your own, letting go of what`s been told to you, about you, and instead reconnecting with your nature, your feelings, your way of doing things, at looking at things, feeling the vulnerability and innocence you once had, being free and feeling real joy and laughter all the way down from your belly. Finding a genuine appreciation for yourself and the world. Being your own authority, always knowing what is best for yourself, checking in with a healthy and functioning energy.  There are many benefits, but the road is long, and there are steps to take, small progresses, day by day, changing in little ways, trying out the new, testing, accepting the bits that feels comfortable to you, daring to let go of what doesn`t. Have patience, for change isn`t easy and for you to be able to cope, it has to be slow, there is just no other way it can work.

You don`t open up this door unless something is clearly not working for you, when you are just fed up and ready to make a change, and when you get that feeling, when you get that urge to rise up and do things differently, then go for it! Ride that wave, see where it takes you!  The most important thing to be aware of is that there is always a different way of being, thinking, feeling, there is always the possibility of changing your ways and understanding more of who you are and why. Always! Believe in the possibilities, they are real! That other voice is just fear. I promise.

There is freedom in changing your inner world, and there is freedom in understanding your fears and anxieties, your doubts and worries, because once you understand, you can change. You can tell the fear circumstances have changed since your past, you can tell your body that you will listen to it`s pain and the reason behind it, you can ask your attitudes to let you know where they come from. And so you open up for change, nothing has to remain stuck, but the energy demands communication, it demands to be listened to, to be understood and finally explained why change is not only possible but desirable.

Working with your own energy can take a lot of forms, it can be through painting, through writing, meditation, energy healing, communing with nature, looking at the ocean, keeping a journal, through conversations with friends, through conversation with guides, there are so many ways to go about it, once you decide that enough is enough and that you are ready for change. Dance it out, ready to let go, ready to get closer to yourself in a brave way, in a Here I am world! -kind of way.

Energy work-completly worth the time and effort.

Are you ready to transform? Go for it! The power is all yours.

Du er god nok

God nok.

Det er viktig å vite forskjellen mellom det å være god nok og det å gjøre så godt man kan med sine prosjekter i verden.

Det er forskjell på å være nok, og det å prestere i verden. Å være nok, være god nok, ligger som en del av grunnmuren nederst i kroppen. Når denne delen er på plass vet du at du er nok, uansett, bare ved å være den du er. Du er ett menneske i verden som har krav på din egen plass, dine egne prosjekter og din egen stemme. Du har rett til å være her og som alle andre mennesker har du en verdi i deg selv. Du er god nok som du er sammensatt, med din unike natur og dine egenskaper. Du kan se for deg at denne delen ligger i grunnmuren din rundt hoftene, nederst i kroppen, i ditt rot chakra. Der skal den være konstant, en holdning som er på plass og det er en ro over det.

Å handle i verden er noe annet. Du har dine prosjekter og dine mål som du vil nå, du har din egen mening og skapelse i verden. Å gjøre så godt man kan med sine prosjekter, ta imot tilbakemelding, konstruktiv kritikk eller ros, det handler om ditt prosjekt, om det du vil utføre i verden, om det er med utdanning eller jobb, så handler det om hva du skaper i verden og ikke den du dypest sett er.

Når man vet at man er god nok som den man er, i grunnmuren, så frigjør det energi til å gå ut i verden med sine egne mål. Da blir det ikke krise om noen sier at handlingen eller arbeidet ditt ikke er nok, da kan du jobbe videre, gjøre det annerledes, du kan lære mer, du kan tilegne deg nye kunnskaper, og forsette bevegelsen mot ditt eget mål.

Det er viktig å vite forskjellen mellom å være god nok og prestere så godt du kan i verden.

Hvis du kan skille mellom de to, blir verden lettere for deg og du trenger ikke bevise deg selv, trenger ikke å hevde deg selv for å bevise at du har rett til en plass her i verden, og det trenger ikke bli krise hvis noen sier at din handlinger ikke er gode nok.

Du er her og dermed har du rett til å være her. Du er ett menneske som andre mennesker og har en likeverdig verdi med dem. Du er god nok som du er.

Når man setter opp mål, handler, utvikler seg og vil oppnå goder, så kommer det hindringer på veien og disse hindringene skal overkommes, du skal ikke gi deg, du skal jobbe videre, tro på deg selv og tro på den retten du har til å være her. Hindringene, uansett hvilken form de kommer i, betyr ikke at du ikke er god nok, de er der for at du skal forsette å gjøre ditt beste, tro på deg selv, utvikle deg, nekte å gi deg, være i bevegelse og utvikling gjennom hele livet, oppnå dine mål og så skape nye mål som gir mening.

Hvis vi ser på kroppen igjen så er handlingene i armene, og de løper ut fra din natur, hva som har mening for deg, det er din egen skaperkraft i verden. Hindringene i verden har altså ingen tilknytning til din grunnmur, nederst i kroppen, de har ingenting med din verdi som menneske, eller det å være god nok. Du skal se på disse hindringene som ett tegn på at du skal forsette å utvikle deg, lære mer, tro på at du vil klare det som har mening for deg å oppnå. Du skal ta til deg all ros du får som noe som bygger opp egenskapene dine, som gir deg en pekepinn at du er på riktig vei. Ingen av oss er perfekte, og vi er her i livet for å lære og tilegne oss nye egenskaper, og dermed kommer det hindringer, men la ikke det få deg tilå føle at du ikke er god nok, for det er du, du har en verdi og du er nok i deg selv uansett hva du gjør. Det du skaper i verden, det er ditt, din egen mening, din egen utvikling, din skaperkraft.

Tenk litt over å skille mellom disse to i hverdagen;

Å være god nok. Å være verdifull som ett menneske blant andre mennesker. (Grunnmuren, fundamentet ditt nederst i kroppen)

Å prestere godt nok. Å utvikle seg gjennom sine mål, lære seg ting, overkomme hindringer, finne det som skaper mening i akkurat ditt liv. (Fra din natur, ut i armene, din skaperkraft)

Det blir mye enklere å jobbe for sine mål når man skiller mellom disse, når ikke selvfølelsen fra grunnmuren blandes sammen med handlingene i armene. Du er god nok og hvis du jobber med dine egne mål, så utvikler du deg og presterer det beste du kan i verden også. Lykke til!

Å være tilstede i øyeblikket

Å være tilstede i øyeblikket

Å være fullstendig tilstede i øyeblikket betyr at man får med seg rikdommen som er i livet, som er rundt deg, det betyr at sansene dine får brukes, utvides, det betyr at din kropp og ditt sinn får lov til å slappe av og bare være. Øyeblikket inneholder alt, det inneholder selve livet og å gi det sin fulle oppmerksomhet er å gi det kraft, gi seg selv kraft og sette sin energi inn i oppgavene man utfører. Å være tilstede i øyeblikket sparer oss for mengder med energi.

Så hvorfor er det fremdeles en slik utfordring for oss å være tilstede i oss selv, i det vi gjør?

Det er flere grunner til at øyeblikket kan være så utfordrende at man forsvinner bort i tanker om fortid og framtid, tanker om muligheter eller katastrofer, alt annet enn det som er foran deg. En av tingene som hindrer oss i å være tilstede i øyeblikket er forsøket på å ha kontroll.

Ideen om at man alltid skal være forberedt, vite hva som kommer, vite hvilke muligheter som finnes, gir en følelse av at man har kontroll. Man spiller av hundrevis av scenarioer i sine tanker og tester dem alle ut, og imens glir verden forbi ubemerket. Man får ikke med seg det som faktisk skjer, fordi man er for opptatt med det som kan komme til å skje. Man prøver å kontrollere framtiden ved tankene, og det er vanskelig å gi slipp og forbli i øyeblikket, for det føles som å gi slipp på kontrollspakene.

Vi har alle hatt en følelse av denne typen på kontroll, hvor man går seg vill i tankene og ikke klarer å fokusere på noe annet enn mulige hendelser. Men vi vet også at vi ikke kan kontrollere framtiden, vi kan ikke bestemme hva som skal skje hvis vi bare finner fram til riktig scene, og alle forsøk på kontroll ender opp med utmattelse, fordi man kan aldri nå fram til det man ønsker.  Man mister veldig mye energi ved å være i det som enda ikke eksisterer og kanskje aldri kommer til å eksistere, en energi som kunne vært gitt til din kropp, til dine interesser, til din vekst.

Så hva kan man gjøre? Hvordan kan man våge å slippe kontrollen og være tilstede i verden?

Du kan begynne med å stole på deg selv.

Du kan stole på at du har de nødvendige egenskapene og ressursene i deg som gjør at du kan håndtere det som kommer, når det kommer, hva det nå enn måtte være.

Du kan tenke på all energien du sparer ved å være i øyeblikket og ikke i tankene, en energi som vil komme nyttig med når det er noe faktisk foran deg som trenger å løses.

Du kan tenke på hvor skjerpet sansene dine blir, hvor mye mer bevisst du er hva som skjer rundt deg og hvilken trygghetsfølelse det gir å være så klar over sine omgivelser.

Hver gang tankene løper avgårde, så bring dem tilbake til øyeblikket, og minn deg selv på hvor forberedt du er bare ved å være tilstede, hvor mange ressurser du har til å håndtere det som trengs, hvor mye ro du gir kroppen din og hvor mye glede du får av å nyte den vakre verden som omgir deg.

Dess mer du øver, dess bedre blir du på å kunsten å være tilstede i øyeblikket.

Ta en liten øvelse på det der du sitter;

Tenk på lydene som er rundt deg, hele virvaret av lyder, eller en fullstendig stillhet, hvordan høres den ut? Virkelig lytt og få med deg selv de laveste lyder.

Sans verden rundt deg. Hvordan klærne føles mot huden din? Hvordan føles skoene ut for føttene dine? Hvordan føles temperaturen i rommet mot din hud?

Bruk ditt blikk. Observer alt hva du ser rundt deg, alle små objekter, farger, former, alt liv, insekter, mennesker, dyr, alle med sine unike framtoning, sine unike trekk, som man kan studere i detaljer. Legger du merke til noe nytt blant det du ser hver dag? Nye detaljer?

Vend oppmerksomheten mot luktene som finnes rundt deg, i luften, blomster, gress, maling, sofaputer, alt har sin helt egen lukt. Kan du lukke øynene og lukte verden?

Og smaken i munnen, hvilke smaker har du, hvordan oppleves maten, tyggisen, luften, gjennom smaksløkene? Hvordan føles det å rette all oppmerksomhet mot smaksløkene?

Det er en stor og sanselig verden som omringer oss til alle tider, full av skjønnhet og ro. Så ta tiden til å trene opp alle dine sanser, all oppmerksomhet rundt det som er her og nå.  Vær fullstendig tilstede i deg selv og det du gjør, så vil du bygge opp og vedlikeholde din energi på en måte som fører til en naturlig fornyelse. Stol på deg selv, våg å slippe tankene, våg å oppleve verden.

Lykke til!

Blog

Å følge sitt hjerte

Det tar mot å følge sitt hjerte og det er ikke enkelt, men livet kan forandre seg fullstendig hvis du gjør det.

Se for deg at ditt hjerte har sin egen bevissthet, sine egne meninger og behov.

Den bevisstheten kan være forskjellig ifra eller lik den som ligger i i øverste etasje, men den har sin helt egen måte å betrakte verden på og vil følge en livsvei hvor det å utnytte sitt fulle potensiale er i fokus.

Nå, det er en enighet i verden om at det er en god ting å følge sitt hjerte, det blir applaudert og sjelden hører du noen klage over at de har fulgt hjertet sitt. Hvorfor er det da fremdeles så vanskelig og hvorfor gjør ikke flere mennesker det?

Hjertet har sin egen logikk. Det bryr seg ikke om din tvil, din frykt, eller linjene du har dratt opp rundt deg som du pliktskyldigest beveger deg innenfor. Hjertet bryr seg ikke med hva foreldrene dine ønsker, hva naboene sier eller hva andre mennesker skulle mene. Hjertet går ikke inn i mulige katastrofale hendelser i framtiden, det har ingen tvil om om dine egenskaper for det kjenner din fulle kapasitet. Hjertet vet hvilken retning det vil gå i, det vet hva du trenger, det kjenner din sjels begjær og det vil at du skal leve ett lykkelig, tilfredsstillende liv som vil få ditt hjerte til å pumpe friskt og uten begrensninger i veldig lang tid. Ditt hjerte vil danse og det holder sine øyner på det målet.

Så har vi sinnet oppe i tankene, som kan være en stor ressurs når det jobber sammen med hjertet, det kan få iverksatt planer og hjelpe deg styre ditt liv i den retning som er perfekt for deg, gjøre bevegelser, ta kurs, utdanning, skaffe det du trenger for å gå i hjertets retning. De to kan være fantastiske dansepartnere, hjernen og hjertet, men så kan det også bli slik at hjernen heller vil holde seg andre dansepartnere. Hjernen kan bestemme seg for å danse med frykt, tvil eller angst, og etterlate hjertet som en veggpryd som aldri får en sjanse, eller kaste hjertet ut av lokalet, stenge døren, og holde det utenfor. Hjernen kan skape gode resultater med de andre, men det blir ikke tilfredsstillende, særlig ikke for hjertets verdier.

Kanskje hjertet banker på døren, ser gjennom vinduet og får panikk når det ser avgjørelsene hjernen tar med sine andre dansepartnere. Du føler hjertets panikk ved den raske pulsen, ett trykk på brystet, du føler deg uvel og har en ubehagelig følelse i kroppen, men du forstår det ikke, for døren er stengt og ditt hjertes kommunikasjon blir som en urealistisk drøm presset inn i bakhodet, som aldri får en sjanse.

Mange mennesker har opplevd denne seperasjonen av hjertet og har stilnet hjertets stemme i den overbevisning at hjernen er den eneste som er istand til å ta avgjørelser. Man ser aldri på hvem hjernens egentlige dansepartnere er og den innflytelse de har. «Vær realistisk» , «Det kommer aldri til å gå», «Det er for stor risiko» , «Du må ha kontroll», «Du må velge det som er trygt»  ; alle stemmer fra dansepartnere som hvisker inn i øret til hjernen, og hjernen lytter, tenker det er bedre, må være bedre enn det hjertet har å fortelle. Det rasjonelle valg blir aldri fri fra følelsenes innflytelse, men det kan bli fri fra hjertet.

Å følge sitt hjerte betyr å åpne døren igjen, slippe taket og returnere til det som kan bli ett perfekt partnerskap. Det er vanskelig fordi de andre stemmene har holdt deg trygg, de har fått deg til å bevege deg innenfor grensene av den verden som er satt opp for deg, og du er kanskje ikke lykkelig, men du har kontroll, du lever kanskje ikke livet til det fulle, men du holder deg til reglene og det fungerer. Hjertet utfordrer deg, det vil ta sjanser, det vil se hva du er istand til å utrette, det vil at du skal være annerledes, det vil at du skal danse og le, det vil at du skal leve og lære, det vil at du skal åpne opp alle dine egenskaper. Hjertet sier at livet er kort og du må ta mulighetene som kommer, ta sjanser, stole på din intuisjon og vær alt du kan være.

Hjertet mot alle de andre stemmene, frykten som protesterer i ditt øre, angsten som tvinger din kropp til å ligge i ro, tvilen som sier at alt vil falle sammen og at alle vil le av deg, sier du kan ikke gjøre det, det er bedre å ikke forsøke. Hjertets visdom blir overhørt, oversett, men det har en kunnskap om deg og hva du er istand til, som er helt unik for deg. Ditt hjerte vet akkurat hva du trenger og veien din sjel er ment til å gå.

Å følge sitt hjerte betyr at du tar en avgjørelse om å slutte å lytte til tvilen, angsten og reglenes stemme. Å følge sitt hjerte betyr at du må finne motet du trenger for å oppgi kontroll og begynne å leve. Det krever styrke, det krever en sakte gjenoppbygging av relasjonen med ditt hjerte, det krever at du slipper taket på gamle begrensninger, slipper taket på de hendene som har styrt ditt liv så lenge, slipper taket på game autoriteter og begynner å lytte til ditt hjertets sinn igjen. Det krever åpenhet og fleksibilitet og en tro på alt som finnes i deg. Det krever at du begynner å jobbe sammen med ditt hjerte igjen, og innse at det finnes ingen motsetninger mellom hjertet og hjernen i ett godt samarbeid.

Å følge sitt hjerte er ikke enkelt, men det vil at du skal være lykkelig og levende, så gi det en sjanse, begynn å lytte til hjertet og la det få returnere til dansegulvet. Stol på ditt hjertes visdom, det vil vise deg vei.