IMG_0114Sjelevarme tar sikte på å være en hjelpende hånd på veien til å forstå deg selv og hvordan dine tanker, følelser og kropp påvirker hverandre. Noen ganger kan det være en tilstand man sitter fast i, andre ganger en følelse som ikke forsvinner uansett hvor mye man har satt ord på det og noen ganger trenger du hjelp til å lytte til det kroppen forsøker å fortelle deg. Det benyttes healing, meditasjon og en intutiv forståelse av hva som skal til og hva energien din forteller.  Her fokuseres det på å få en bedre kontakt og forståelse av seg selv, og et nytt perspektiv på egen helse. Alt for å få en bedre flyt i kropp & sjel.

 Bestill time

Healing

Healing: Fokuset på denne timen er å ta imot, fylle opp lageret ditt og skape bevegelse hvor det er behov i kroppens energibaner. Det kan være følelser som trenger å beveges på, eller en bevegelse mot ny og positiv tilstand for kroppen. La deg selv hvile og slippe taket. Energi blir gitt til flere punkter på kroppen og alt du trenger å gjøre er å ta imot. Ved hjelp av spirituelle energier tilføres positiv ny kraft til kropp og sinn. Det åpnes opp for å invitere inn de energier som aller best kan tilføre positiv energi og så jobbes det på forskjellige punkter etter intuisjon. Det samtales om healingens fokus i forkant og etterkant. Under selve healingen ligger du på benk med teppe på, og åpner opp for å la bevegelsene skje.
Varighet 1 time 10 min // 700kr. Bestill time

Energiflyt

Energiflyt;  Når du føler det er noe spesifikt du vil jobbe med, for å kunne forstå og forandre. Det kan være fysiske plager eller følelser, som man vil skape bevegelse og utvikling i. Timen blir en kombinasjon av samtale og energibalansering. En intuitiv metode.
Å sette ord på det som oppleves som problematisk er en viktig del av å begynne å forstå og bevege på energien i kropp og følelser, og det vil åpne opp for nye perspektiver i tankene. Det vil hjelpe at du kommer åpen og ærlig, og klar til å snakke om dine behov.
Under selve energibalanseringen liggende på benk vil jeg tilfører ny positiv energi på de områdene hvor energien har blitt blokkert i din kropp. Jeg jobber med energien både i aura og på din fysiske kropp.
Forståelse og gjenoppretting av en sunn tilstand i kroppen er målet her.  Ha tålmodighet med denne prosessen i deg selv, da det gjerne er områder som har sittet i kropp og sinn over lengre tid og kan ha fordel av en mild tilnærming.
Pris 1 time kr.600.  //  1,5 timer  800 kr.  Bestill time

Reiki

Reiki er en internasjonalt anerkjent healingteknikk som går på 14 punkter på kroppen med 3 minutters på hver av de. Man ligger på benk mens reiki blir tilført ett og ett av punktene ved at utøver holder sine hender på hver av disse punktene og lar reiki energien bevege seg  gjennom.

Reiki er en healingteknikk som ble startet av Mikao Usui (1865–1926) i Kyoto, Japan i 1922 og brakt til vesten av Chujiro Hayashi (1880 – 1940) og Hawayo Takata (1900-1980). I dag finnes det millioner av mennesker over hele verden som benytter reiki.

Intelligent universell livsenergi: Reiki er satt sammen av stavelsene Rei og Ki. På Mikao Usuis tid ble Reiki oversatt med sjelsenergi eller åndelig energi. Ki eller qi kjenner du kanskje fra før fra teknikker som Qi-gong, Tai-chi – fra akupunktur og akupressur – eller kampsport. Ki betyr universell livsenergi, og den vil stimulere punkter på din kropps energibaner. Under en reiki healing vil du ligge på benk og i løpet av timen motta Reiki healing på  14 forskjellige punkter på kroppen. Reiki vil balansere din energi og gå dit det trengs mest i kroppen. Det anbefales å gå flere ganger over en kort tidperiode, som en til to måneder. Her er det individuelle forskjeller på hva folk har behov for. Hvis man er sliten/utbrent anbefales det å gå intensivt, mens andre har mindre behov og kan gå gjerne bare et par ganger.

Reiki behandling varighet 50min. 450kr.

Bestill time

Hypnoterapi:

-CBT hypnoterapi er basert på kognitiv terapi og retter seg i hovedsak mot tanker, holdninger og avspenning. Hypnose er en endret bevissthetstilstand hvor man blir mer mottagelige for positive forslag, mens du fremdeles opplever at du er bevisst. Det kan sammenlignes med tilstanden man er i når man faller bort i tanker eller dagdrømmer, hvor man fremdeles er bevisst men ikke fokusert på omgivelsene.

Første time vil bli benyttet til kartlegging av hva du ønsker å jobber med og vi vil gjennom samtale finne fram til fokuspunktet for behandlingen, slik at jeg kan skreddersy en form som passer for deg til neste time. Vi vil også gå igjennom ulike avspenningsteknikker og enkle meditasjoner. Avspenning og meditasjon er en viktig del av hypnose,  da dette gjør det enklere å få kroppen til å slappe av og ta imot nye positive forslag. Under en hypnose ligger du avslappet mens du lytter til mine instruksjoner, og denne typen hypnose er altså rettet mot tanker, holdninger og positive forandringer. Du vil huske hva som blir sagt, men samtidig være i en tilstand hvor de positive forslagene vil synke dypt ned i deg.

Du vil få med deg avspilling av selve hypnosene, slik at du kan lytte på de selv hjemme imellom timene og dermed forsterke effekten av den.

Pris 3 individuelle timer 1800.

Bestill time

Advertisements