Om

Energihealer & skjønnlitterær forfatter.

Bachelor UiB Filosofi 2005.
Master filosofi UiB 2019.
Kurs i Reiki 1-2. Bergen 2012.
8 dagers seminar i Wisdom healing Qi Gong Esalen,California. 2014.
Kurs i Tao med Mantak Chia, NY. 2014
NLP Practitioner Bergen. 2012.
CBT Hypnotherapy-UK college of Hypnotherapy London. 2016.
Qi Gong energy course 2020.

Hvordan jeg jobber:

Jeg benytter meg av mine sanser og min intuisjon i arbeidet jeg gjør. Alle mennesker har en intuisjon og evnen til å forstå andre. Vi påvirker hverandre hver dag med energien vår, det vil si samspillet mellom kropp, tanker, følelser som skaper en atmosfære i oss og rundt oss.  Jeg har jobbet mange år med å arbeide med energi og forstå den, blant annet gjennom daglig meditasjon, øvelser i å stole på egne sanser og studier. Vi har alle evnen til å se hverandre og påvirke hverandre, og denne evnen kan øves opp. Det handler om å ha et avklart forhold til seg selv, kunne være i stillhet og virkelig lytte til andre mennesker. Jeg kaller det jeg jobber med for energiflyt og energibalansering, fordi det handler om å skape bevegelse i kroppens energibaner. Ved energi mener jeg samspillet mellom kropp, tanker, følelser, holdninger, sjel, alle deler av en helhet i oss. Ved konsentrasjon kan vi påvirke hverandre. Ofte skjer det helt ubevisst, f.eks noens humør som smitter, eller en stemning i rommet vi går inn i som påvirker oss. Glede påvirker andre, aggresjon, sorg likeså. Alvoret i et rom kan forandre humøret vi var i. Vi kan også påvirke hverandre bevisst, muntre noen opp, få noen til å le, eller trekke hverandre ned. Vi står i et gjensidig påvirkningsforhold til hverandre som påvirkes av så mye mer enn bare ordene vi sier. Når jeg jobber med energi så benytter jeg både sanser og intuisjon fokusert og bevisst. Jeg benytter meg av samspillet mellom oss for å bedre forstå hva som foregår. Under selve energidelen fokuserer jeg på å skape bevegelse i den andres energibaner gjennom kraft og vilje, gjennom å ville det aller beste for det mennesket og rette all min fokus mot det. Det er en kraft gjennom bestemmelsene vi tar, du kan godt merke forskjell på mennesker som virkelig ønsker det aller beste for deg, og de som kun sier det. Det er en forskjell i energien og i følelsene. Kraften i andres gode bestemmelser og intensjoner for deg kan løfte deg opp og gi deg mer styrke til å ta gode valg. Det er disse kreftene jeg har trent meg opp i å benytte meg av. Det handler om samspillet mellom mennesker, lytte, se, forstå og påvirke i en positiv retning.