Du er god nok

God nok.

Det er viktig å vite forskjellen mellom det å være god nok og det å gjøre så godt man kan med sine prosjekter i verden.

Det er forskjell på å være nok, og det å prestere i verden. Å være nok, være god nok, ligger som en del av grunnmuren nederst i kroppen. Når denne delen er på plass vet du at du er nok, uansett, bare ved å være den du er. Du er ett menneske i verden som har krav på din egen plass, dine egne prosjekter og din egen stemme. Du har rett til å være her og som alle andre mennesker har du en verdi i deg selv. Du er god nok som du er sammensatt, med din unike natur og dine egenskaper. Du kan se for deg at denne delen ligger i grunnmuren din rundt hoftene, nederst i kroppen, i ditt rot chakra. Der skal den være konstant, en holdning som er på plass og det er en ro over det.

Å handle i verden er noe annet. Du har dine prosjekter og dine mål som du vil nå, du har din egen mening og skapelse i verden. Å gjøre så godt man kan med sine prosjekter, ta imot tilbakemelding, konstruktiv kritikk eller ros, det handler om ditt prosjekt, om det du vil utføre i verden, om det er med utdanning eller jobb, så handler det om hva du skaper i verden og ikke den du dypest sett er.

Når man vet at man er god nok som den man er, i grunnmuren, så frigjør det energi til å gå ut i verden med sine egne mål. Da blir det ikke krise om noen sier at handlingen eller arbeidet ditt ikke er nok, da kan du jobbe videre, gjøre det annerledes, du kan lære mer, du kan tilegne deg nye kunnskaper, og forsette bevegelsen mot ditt eget mål.

Det er viktig å vite forskjellen mellom å være god nok og prestere så godt du kan i verden.

Hvis du kan skille mellom de to, blir verden lettere for deg og du trenger ikke bevise deg selv, trenger ikke å hevde deg selv for å bevise at du har rett til en plass her i verden, og det trenger ikke bli krise hvis noen sier at din handlinger ikke er gode nok.

Du er her og dermed har du rett til å være her. Du er ett menneske som andre mennesker og har en likeverdig verdi med dem. Du er god nok som du er.

Når man setter opp mål, handler, utvikler seg og vil oppnå goder, så kommer det hindringer på veien og disse hindringene skal overkommes, du skal ikke gi deg, du skal jobbe videre, tro på deg selv og tro på den retten du har til å være her. Hindringene, uansett hvilken form de kommer i, betyr ikke at du ikke er god nok, de er der for at du skal forsette å gjøre ditt beste, tro på deg selv, utvikle deg, nekte å gi deg, være i bevegelse og utvikling gjennom hele livet, oppnå dine mål og så skape nye mål som gir mening.

Hvis vi ser på kroppen igjen så er handlingene i armene, og de løper ut fra din natur, hva som har mening for deg, det er din egen skaperkraft i verden. Hindringene i verden har altså ingen tilknytning til din grunnmur, nederst i kroppen, de har ingenting med din verdi som menneske, eller det å være god nok. Du skal se på disse hindringene som ett tegn på at du skal forsette å utvikle deg, lære mer, tro på at du vil klare det som har mening for deg å oppnå. Du skal ta til deg all ros du får som noe som bygger opp egenskapene dine, som gir deg en pekepinn at du er på riktig vei. Ingen av oss er perfekte, og vi er her i livet for å lære og tilegne oss nye egenskaper, og dermed kommer det hindringer, men la ikke det få deg tilå føle at du ikke er god nok, for det er du, du har en verdi og du er nok i deg selv uansett hva du gjør. Det du skaper i verden, det er ditt, din egen mening, din egen utvikling, din skaperkraft.

Tenk litt over å skille mellom disse to i hverdagen;

Å være god nok. Å være verdifull som ett menneske blant andre mennesker. (Grunnmuren, fundamentet ditt nederst i kroppen)

Å prestere godt nok. Å utvikle seg gjennom sine mål, lære seg ting, overkomme hindringer, finne det som skaper mening i akkurat ditt liv. (Fra din natur, ut i armene, din skaperkraft)

Det blir mye enklere å jobbe for sine mål når man skiller mellom disse, når ikke selvfølelsen fra grunnmuren blandes sammen med handlingene i armene. Du er god nok og hvis du jobber med dine egne mål, så utvikler du deg og presterer det beste du kan i verden også. Lykke til!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s